BİLİNÇ AŞAMALARI FARKINDALIĞI KAPADOKYA

BİLİNÇ AŞAMALARI FARKINDALIĞI KAPADOKYA

13-16 Ekim 2016 (4 tam gün)
Eğitim saatleri: 09:30 – 17:00
Eğitmen: Dr. Zerrin Başer, PCC
Eğitim yeri: Kapadokya / Likya Lodge Otel

Bu eğitim kişisel farkındalığı arttırmaya ve kişinin kendi bilinç aşamalarında yolculuk yaparak kendini daha derinden tanımasına katkı sağlar. Kişi değerleri ve amacının daha derin deneyimsel bir süreçle farkına varır. Tamamen içsel bir öğrenme sürecidir. İnsan gelişiminde kullanılan haritaladan biri olan David Hawkins “Bilinç Aşamaları” skalasında deneyimsel bir yolculuğun yaşanmasını destekler.
Bu eğitime katılım için en az TASC modül 3’ü tamamlamış olmak gerekir. Koçluk konumunu derinleştirmeyi ve derin “Bütünsel İnsan” gelişimini destekler.