Program Kolaylaştırıcıları

Program Kolaylaştırıcıları

Dr. ZERRİN BAŞER, MCC

Dr. Zerrin Başer,  ICF Akredite Profesyonel Koç (MCC), eğitmen olarak özellikle üst düzey yönetici ve liderlere yönelik koçluk hizmetleri, liderlik programları uygulamakta, profesyonel koçluk mesleğinin Türkiye’de ve dünyada gelişimi için eğitim ve çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Temmuz 2008’den itibaren Erickson Coaching International’ın Türkiye eğitim,  ve yapılanmasının temsilciliği ve sorumluluğunu yürütmekte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve KKTC Erickson Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifikasyon Eğitimlerini düzenlemektedir. Erickson Coaching International eğitmen ve yönetim kurulu  kadrosunda olan Dr. Başer Avrupa Ülkelerinde  uluslararası eğitmen olarak çalışmaktadır. 7500 saatin üzerinde profesyonel koçluk deneyimi vardır.

2004 yılında Denge Merkezi Danışmanlık şirketini Ankara’da kurmuş, 2010’da İstanbul şubesini açmıştır. Dr. Zerrin Başer, yaklaşık 24 yıldır bireysel ve kurumsal gelişim alanında da çalışmakta olup, özellikle kişi ve kurumların potansiyellerini ortaya çıkaran bütünsel metodolojileri, değer ve insan odaklı sistem yaklaşımlarını ve verimli takım süreçlerine yönelik bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır. 2008 – 2014 yılları arasında Leadership Management Intstitute (LMI) Türkiye lisansörlüğü ile Liderlik Üniversitesi ve Liderlik Zirveleri programlarını yürütmüştür. 2012 yılında 5 DEEP Ltd. ile işbirliği yaparak Spiral Dinamik Bütünsel Değer Sistemlerinin Türkiye’deki temsilcisi ve uygulayıcısı olmuştur.

Dr. Başer, Robert Koleji’nin ardından Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş ve Aile Hekimliği Uzmanlık ihtisası yapmıştır. Sağlık alanında proje ve danışmanlık hizmetleri geçmiş iş yaşamının deneyimlerini oluşturmuştur.

İki hekim arkadaşı ile birlikte kaleme aldığı “YENİ İNSAN – Bütünden Gelen Sağlık” isimli kitabı Mart 2015’de Doğan Novus Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Denge Merkezi

SEMA K. TEZER, PCC

Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Mezunudur. 2003 yılında tanıştığı NLP “Neuro Linguistic Programing” – Practitioner programı ve yaklaşımları ardından, “Kendini Gerçekleştirme” adına kendi üzerinde yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak, insanın kendini ve potansiyelini tanıması ve “Yaşamdan tam olarak ne istiyorum?” sorusunun cevaplarını araştırmanın her alanda yaşamın temelini oluşturduğunu deneyimleyerek keşfetmiştir.

Bu nedenle üniversite yıllarında bu yana ilgilendiği insani gelişim, NLP, Koçluk alanlarındaki çalışmalarını 2007 yılında Denge Merkezi’nde profesyonel olarak sürdürmeye başlamıştır. Kanada merkezli Erickson Coaching International tarafından sertifikalandırılan NLP Master Practitioner (Uzman Uygulayıcı) ve ICF (Uluslar arası Koçluk Federasyonu) akredite “Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programını” tamamlamıştır.
2008 yılından bu yana özellikle kariyer planlama, meslek seçimi, sınav süreçleri, motivasyon, öğrenme ve stres yönetimi, planlama, yaratıcılık, kişisel gelişim ve dönüşüm alanları ile kurumsal projelerde koçluk hizmetleri vermektedir. ICF Akredite PCC ünvanı ile 1500den fazla saat koçluk saatine sahiptir.

2015 yılında Shift-It Coaching’de tamamlamış olduğu olduğu “Fundamentals of Visual Practitioner (Graphic Facilitation, Coaching & Recording) Programı ile birlikte, Peyzaj Mimarlığı, NLP ve Koçluk alanlarındaki yetkinliklerinin bir senteziyle Denge Merkezi’nde Görsel Uygulayıcı (Visual Practitioner) olarak, Grafik özetleme (Graphic Recording) Kolaylaştırıcılık ve eğitim, sunum ve tanıtım materyalleri tasarımı hizmetlerini de sürdürmektedir.

Ayrıca Eylül 2019 itibariyle uluslararası Erickson Koçluk Okulu tarafından “Koçluğun Sanatı ve Bilimi Sertifika Programı” kolaylaştırıcılarından biri olarak yetkilendirilmiştir. Halen Erickson Türkiye ailesinde Projeler Genel Koordinatörü, Eğitmen, Kolaylaştırıcı, Profesyonel Koç / Takım Koçu ve NLP Uzman Uygulayıcı olarak hizmet vermektedir.

Denge Merkezi

FATMA YILDIZ, PCC

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Eğitim İletişimi ve Planlaması mezunudur. 2000 yılından bu yana insanın gelişimine hizmet eden bir alanda çalışmaktadır. 2013 yılında Denge Merkezi ve Erickson’la tanıştıktan sonra Koçluğun Bilimi ve Sanatı, NLP Practitioner ve Master, Takım Koçluğu ile diğer tüm eğitimleri tamamlamıştır. Tüm bu eğitim programları ile değerlerinin daha çok farkında olup, özellikle “katkı sağlama” değerini yaşama daha çok yansıtmaya karar vermiştir.

Kendi gelişim yolculuğunda, öğrenme merakı ile iyi bir okuyucu, iyi bir gözlemci, üretken ve yaratıcı bir öğrenci olmaya çalışırken, aynı zamanda insanların hayatla ilişkilerinde yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitimler ve atölyeler tasarlamaktadır. ICF “Uluslararası Koçluk Federasyonu” akredite PCC ünvanlı Profesyonel Koç olan Fatma Yıldız, 2020 yılından bu yana Erickson Türkiye’de süpervisör ve eğitmen olarak görev almaktadır.

Mesleğinin bir kanadını eğitmenlik, diğer kanadını koçluk olarak tanımlamaktadır.  ICF ve TEGEP üyesidir. Türkiye’nin En iyi Öğrenme ve Gelişim Ödüllerinde jüri üyeliği yapmaktadır. Hobileriyle gelişim programlarını harmanlayarak farklı atölyelerde keyifli ve yaratıcı çözümler sunmaktadır.

https://www.fatmayildiz.com/hakkimda/

 

BURCU KARAOĞLU, PCC

Boğaziçi Üniversitesi ve SUNY Binghamton Küresel ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Erickson Koçluk Okulu katılımcılarına 2013 tarihinden bu yana eğitim süreçlerinde süpervizyon ve konu anlatımı desteği vermektedir. Yaratıcı potansiyeli ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarla ve müziğin insanı dönüştürücü etkisiyle ilgilenmektedir.

2010 yılında, Erickson Coaching International’ın  ICF akredite ‘Koçluğun Sanatı ve Bilimi’  Sertifika Programını tamamlayarak “Erickson Profesyonel Koç”u ünvanını almıştır. ICF akredite PCC ünvanına sahiptir. Koçluk Mesleğini destekleyici; Dönüşümsel Eğitici Eğitimi, Metaforlarla Koçluk, 4 Kadranlı Bütünsel Düşünme, Uzlaşı Kültürü, Takım Koçluğu, Duygusal Zekayı Genişletmek, Bütünsel Spiral Dinamikler, Bilinç Aşamaları Farkındalığı, Velocity Dil Öğrenme, Etkili Bireysel Verimlilik, Koçluk Bilinci ile Ebeveynlik gibi pek çok programa katılmıştır. NLP Uzman Uygulayıcısıdır.


JANET SOYAK, PCC

İngiltere doğumlu. Okul ve yüksek eğitimi İngilterede tamamlamıştır. 1974’tan itibaren Almanya, Ürdün, İspanya’da yaşadı ve son 30 yıldır Türkiye’de yaşamaktadır.

Çalışma hayatı 
Yetişkinler için İngilizce dil öğretmenliği, Otelcilik, Petrol ürünleri ticareti, Golf Club Yöneticiliği
2002 yılında eşi ile birlikte, İstanbulda Yönetim ve Eğitim Sistemleri Ltd. Şti.’ni kurdu ve tarih’ten bugüne kişisel gelişim eğitmenliği, Takım Koçluğu ve Koç eğitmenliği ile meşgul.