Dreamworks & Advance Metaphors İLERİ METAFORLAR / 27-30 Eylül İstanbul – Dr. Zerrin Başer, MCC