KOÇLUĞUN SANATI ve BİLİMİ Sertifika Programı- Modül 1 / 14-17 Aralık 2022