Gültekin Doğan

Gültekin Doğan

Yaşam yolunu yarıladığında, kendini ve evreni fark etti. Böylece içindeki çocuk “kim” olduğunun merakı içersinde harekete geçti. Aklı, yüreği nasıl huzurlu ve denge içinde kalırdı? Geriye bırakacağı miras neydi? Gibi soruların peşine düştü.
“Dolmak ve boşalmak” ilkesi çerçevesinde iş yaşamını pazarlama ve iletişim alanında sürdürürken gençlere dair pek çok sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

*Hedef belirleme yada var olana ulaşmada,
*Yaşam amacının ortaya çıkmasında,
*Motivasyonun sürekliliğini sağlamada

Bireylere, yöneticilere sahip olduğu deneyimini harmanlayarak, kendi potansiyelini fark etmelerinde koçluk hizmeti sunmaktadır. Özellikle üniversite gencinin, yaratıcılığını geliştirmesinde, düşlerini gerçekleştirmesinde, önceliklerini belirlemesinde, geleceğinin tasarımında yol arkadaşıdır.

ERICKSON COLLEGE INTERNATIONAL
2009 “Trainers Training” (Eğitici Eğitimi)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
2006 İşletme Fakültesi
2002 Halkla İlişkiler Bölümü

PROFESYONEL İŞ
2009 Gelişim ve tatmin odaklı öz değer, yaratıcılık ve motivasyon koçluğu yapmaktadır.
2004 “Düşünceleri yönetme – Cazip yetenekleri keşfetme” / İçsel Liderliğin farkındalığına yönelik kurum ve kuruluşlarda seminerler gerçekleştirmektedir.
1959 yılında doğmuştur.


http://gultekindogan.com/