KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ANKARA MODÜL 3

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ANKARA MODÜL 3

MODÜL – III : “Öz Değerler Koçluğu”
10-13 Şubat 2016 09:30 – 17:00
Eğitmen: Dr. Zerrin Başer, PCC
Eğitim yeri: Denge Merkezi Ankara
Filistin Caddesi Balcan apt. No: 26/5 GOP Ankara

Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, EricksonCoaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)