KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ANKARA MODÜL 4

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ANKARA MODÜL 4

MODÜL – IV  : “Tamamlama”
30 Mart – 02 Nisan 09:30 – 17:00
Eğitmen: Dr. Zerrin Başer, PCC
Eğitim yeri: Denge Merkezi Ankara
Filistin Caddesi Balcan apt. No: 26/5 GOP Ankara
Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, EricksonCoaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)