KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İSTANBUL MOD4

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İSTANBUL MOD4

MODÜL – IV : “TAMAMLAMA”
07-11 HAZİRAN 2017 / 09:30 – 17:00
Eğitmen: Dr. Zerrin Başer, PCC
Eğitim yeri: Denge Merkezi İstanbul
Ahmet Mithat Efendi cad. Süheyla Hanım apt. No:9/3 Fenerbahçe

Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, EricksonCoaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)