KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İSTANBUL MODÜL 1

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İSTANBUL MODÜL 1

MODÜL – I : “Motivasyon Yaratma”
24-27 Şubat 2016 / 09:30 – 17:00
Eğitmen: Serra Çınar, PCC
Eğitim yeri:İstanbul
Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, EricksonCoaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)