KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İSTANBUL MODÜL 4

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İSTANBUL MODÜL 4

MODÜL – IV : “Tamamlama”
20-23 Nisan 2015 / 09:30 – 17:00
Eğitmen: Dr.Zerrin Başer, PCC
Eğitim yeri: İstanbul
Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, EricksonCoaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)