KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İZMİR MOD3

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İZMİR MOD3

MODÜL – III : “ÖZDEĞERLER KOÇLUĞU”
05-08 NİSAN 2017 / 09:30 – 17:00
Eğitmen: Dr. Zerrin Başer, PCC
Eğitim yeri: İzmir

Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, Erickson Coaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)