KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İZMİR MODÜL 1

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İZMİR MODÜL 1

MODÜL – I : “Motivasyon Yaratma”
30 Kasım 03 Aralık 2016 / 09:30 – 17:00
Eğitmen: Dr. Zerrin Başer, PCC
Eğitim yeri: İzmir
Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, Erickson Coaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)