KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İZMİR MODÜL 2

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İZMİR MODÜL 2

MODÜL – II : “Yaratıcı Çözümler Üretme”
08-11 Şubat 2017 / 09:30 – 17:00
Eğitmen: Serra Çınar, PCC
Eğitim yeri: İzmir

Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, Erickson Coaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)