KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İZMİR MODÜL 3

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI – İZMİR MODÜL 3

MODÜL – III : “Öz Değerler Koçluğu”
09-12 Mart 2016 / 09:30 – 17:00
Eğitmen: Dr. Zerrin Başer, PCC
Eğitim yeri: İzmir

Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, Erickson Coaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)