Koçluk Nedir?

Koçluk, kişinin yaşamına, kendine ve gelişim yolculuğuna bugünden geleceğe doğru bir projeksiyonla dışarıdan bir gözle bakabilmesini sağlayan bir süreçtir.

Koçluk Temelde Değişim Yönetimidir.

Değişime adapte olmaktır. insanların kendilerini çok farklı alanlarda fark etmelerini sağlayan, yürümek istedikleri yolu farkındalıkla seçmelerini, seçtikleri yolda kararlılıkla adım atmalarını destekleyen profesyonel bir yol arkadaşlığıdır.

Koçluk  İnsanı Odaklı Düşündürebilmektir.

Gerçekten odaklanmasını sağlamaktır. Bu yaklaşım karşılıklı iletişim ve bir etkileşimi içerir. Bununla birlikte Koç, çok iyi dinleyen, çok güçlü sorular soran ve kişiye alan açarak onu yönlendirmeden destekleyen kişidir.

Koçluk, insanların kendi farkındalıklarını, çözümlerini, keşiflerini dolayısı ile kendi potansiyellerini ortaya çıkarmayı sağlayan profesyonel sistemler bütünüdür.

Koç ise, bütün bu sistemleri farkındalıkla bilerek uygulayan kişidir. Bunun için koçun, başlangıcı olup, sonu olmayan bir eğitim sürecine girmesi gerekir. Bu işi profesyonel olarak yapmak üzere gerekli teknikleri öğrenmenin yanı sıra, “Koç konumu” denilen yaklaşımı ve bu yaklaşımın gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak adına, çok ciddi bir şekilde kendi üzerinde yaşam boyu çalışmayı, öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi gerektirir.

“PROFESYONEL KOÇ” KİMDİR?

Profesyonel koç, en az 128 saatlik, ICF akredite bir eğitim programından geçmiş, o programın tüm gereklerini tamamlamış, en az 100 saat profesyonel pratik deneyimi olan ve bununla birlikte kendi üzerinde ciddi bir şekilde çalışan, sürekli eğitimlerle kendini destekleyen, koçluk yaptığı alanda kendini geliştiren, koçluk prensiplerini yaşam prensipleri haline getirmiş kişidir.
Koç, bütün bunları yaparken koçluk yaptığı kişiyi, nötr, tamamen yargısız biçimde, çok iyi dinleyerek, onun ulaşmak istediği sonuçlara ulaşmasını destekleyecek yöntemler konusundaki yetkinliği ile o yöntemleri kullanabilen ve kişiye ait özel bilgiyi ömür boyu gizli tutabilen yol arkadaşıdır.
Koçun, koçluk konusundaki sürekli gelişen bilgi ve deneyiminin dışında, koçluk yaptığı kişi/lerin konu meslek ya da gündemleri hakkında uzmanlığının olması gerekmez.

KOÇLUK HANGİ ALANLARDA UYGULANIYOR?

Erickson “Koçluğun Sanatı ve Bilimi” sertifika programını tamamlayan bir kişi, ilgi duyduğu birçok alanda (Kariyer koçluğu, yönetici koçluğu, öğrenci koçluğu, dönüşümsel koçluk…) koçluk hizmeti verebilir. Bununla birlikte, takım koçluğu, çift-aile koçluğu alanlarında koçluk yapabilmek için ayrıca ilgili eğitimleri tamamlamak gerekir.
Kişi, dört modülden oluşan temel koçluk eğitimini tamamladıktan sonra, koçluk eğitiminin kazandırdığı temel yetkinlik ve donanımı, uzmanlık gerektiren alanlar dışındaki, ilgi alanı olan ve uzmanlaşmak istediği tüm alanlarda kullanabilir.
Koçlukta uzmanlık, çok sayıda yapılan uygulamanın kazandırdığı deneyim, “bütünsel insan” gelişimi anlamında kendi üzerinde sürekli çalışma, bu alana ilişkin okuma ve araştırma, gelişmeleri takip etme, diğer koçlarla iletişim ve bir ağ içinde olma gibi adımlarla yürünülecek bir yoldur. Bu nedenle, sadece temel koçluk eğitimi sürecini tamamlamış olmak bir kişiyi yetkin bir koç haline getirmez.
Ayrıca koç, ilgili koçluk yetkinliklerini farklı birçok program ve eğitimle de destekleyebilir.

Koçluk eğitimini tamamladıktan sonra hizmet verilebilecek bazı alanlar şunlardır;

 • Yönetsel süreçler,
 • Üst düzey yönetici ve lider koçluğu,
 • Gençlere yönelik eğitim/sınav süreçleri,
 • Gelecek ve kariyer planlama,
 • Hedef ve vizyon oluşturma,
 • Proje geliştirme ve yaratıcılık süreçleri,
 • Çift – aile ilişki ve iletişim süreçleri,
 • Takım süreçleri,
 • Ebeveyn – çocuk iletişim süreçleri,
 • “Bütünsel İnsan” gelişimi ve değişim süreçleri,
 • Kişinin içsel süreçlerini destekleyen dönüşümsel değer koçluğu,
 • Zaman yönetimi, planlama, önceliklendirme,
 • Kişilerin yaşamında +1 daha geliştirmek ve dönüştürmek istediği her alan…

Bununla birlikte koçluk, her tür konu ya da alan için uygulanabilecek bir şablon niteliği taşıdığından dolayı, hizmet verilebilecek alanlar koçun ilgi alanı ve hayal gücü kadar geniştir.