MODÜL-V / ICF ? ACTP AKREDİTASYONU

MODÜL-V / ICF ? ACTP AKREDİTASYONU

“Erickson Profesyonel Koç Sertifikası” kişinin resmi olarak koçluk yapabileceğinin bir kanıtı olmakla birlikte profesyonel anlamda koçluk yapmak için Erickson Koçluk Okulu’nun da akredite olduğu Uluslararası Koçluk Federasyonu’nda (ICF)(link), bireysel bir koç olarak ayrıca akredite olmak gerekir. Bu akreditasyon sürecine (ACTP) girmiş ve tamamlamış olan kişiler uluslararası anlamda, Dünya’nın her yerinde koçluk hizmeti verebilirler.
Erickson College International birçok başka koçluk okulundan farklı olarak Uluslararası Koçluk Federasyonu’nda (ICF)(link) sertifikasyon süreci için gerekli olan ACTP (Accredited Certified Training Program) sertifikasını vermek üzere ICF tarafından akredite edilmiş bir okuldur. ACTP sertifikasyon süreci için Modül- V’i tamamlamak gerekir. Denge Merkezi Erickson Türkiye olarak Modül-V sürecini Türkiye’de ilk kez “Türkçe” olarak gerçekleştirerek, koçluk yetkinlikleri ve kalitesi açısından, koçları uluslararası düzeye taşımaktadır.

MODUL – V SÜRECİ

ACTP sertifikasyon süreci için Modül-V’i tamamlamak gerekmektedir. Bu program temelde bir tele-modül (Uzaktan elektronik ortamlar kullanılarak gerçekleştirilen) olmakla birlikte Erickson Türkiye’de eğitimin bir bölümü, 2 gün yüzyüze eğitim ve bir bölümü ise tele konferanslar olarak gerçekleştirilmektedir. Modül-V, üç önemli bölümden oluşur:

1) Mentör Koçluklar (6 mentör koçluk)

Erickson Mentör Koçları tarafından dinlenecek ve bir-e-bir geri bildirimde bulunulacak olan toplam altı (6) ve her biri 1/2 saat süren koçluk görüşmesini telefonda aynı anda yapmak üzere programlamak veya önceden ses kaydı alınan ½ saatlik koçluk görüşmesinin üzerine, mentör koçtan bir saatlik mentörlük almak ve böylece toplam en fazla 1,5 saat x 6 mentör koçluk almak.

2) ICF Temel Yetkinlik Eğitimi

Modül-V süresince yapılacak olan toplam 24 saatlik ICF yetkinlik eğitimine katılarak aktif olarak yer almak.
Her biri 2 saat süreli toplam 12 tele-eğitimin 16 saati 2 günlük yüzyüze eğitimle İstanbul’da gerçekleştirilir ve bu eğitime katılmak zorunludur. Diğer 4 telekonferans elektronik ortamda gerçekleştirilir. Telekonferanslara katılmak katılımcının yararınadır. Ancak katılım olmaması halinde ses kayıtları katılımcılara iletilir.

3) Sınav

Tele-eğitim, yüzyüze eğitim ve mentör koçluklar tamamlandıktan ve sınava girebilir onayı aldıktan sonra sözlü sınavdan geçmek.
Bu program katılımcıya toplam 2 kez sözlü sınava girme hakkı vermektedir.
Modül-V’i tamamlama süresi 1 takvim yılını aşamaz. En erken 4-6 ayda tamamlanabilir.

Modül V’e katılmak için ön koşul:

Erickson “TASC: Koçluğun Sanatı ve Bilimi” Programı’nın 4 modülünü bitirmiş olmak veya ICF akredite bir başka koçluk okulu mezunu olmak,
Erickson okulu mezunu olmayıp, diğer akredite okulları bitiren Koçlar için; yarım saatlik Denge Merkezi tarafından onaylı bir adet ses kaydı ve mezun olduğu programın sertifikası gerekmektedir.

Sözlü Sınav:

Bu süreçleri tamamlayan koç ICF kriterleri çerçevesinde en az PCC düzeyinde 2 mentör koçun bulunduğu bir ortamda “sözlü sınav” olarak kabul edilen “koçluk görüşmesini” gerçekleştirir.

Bu aşamada koçun ICF koçluk yetkinliklerini ACC – Associate Certified Coach (100 saat koçluk ise) veya PCC – Professional Certified Coach (750 saat koçluk ise) düzeyinde sergilemesi istenir ve beklenir. Bu süreçte Erickson Okulu ACTP sertifikasyonu PCC süreci ile sonlanabileceği için sınav sürecinde en az PCC başlangıç düzeyine göre performans beklenir.
Başarı ile bu süreci tamamlayan koç Erickson Coaching International ACTP sertifikasını almaya hak kazanır.
Sınav sonrası koça geri bildirimde bulunulur. Sınav sürecini tamamlanması halinde Erickson Kanada merkezinden iletilen, orijinal ACTP sertifikası verilir.