NLP PRACTITIONER “Değişim ve Uygulama Atölyesi” İSTANBUL

NLP PRACTITIONER “Değişim ve Uygulama Atölyesi” İSTANBUL

84 CCEUs 24 Core Competencies

21-27 Mart 2016 (7 tam gün)
Eğitim saatleri: 09:30 – 17:00
Eğitmen: Dr. Zerrin Başer, PCC
Eğitim yeri:İSTANBUL
• 7 tam günlük bir eğitim sürecini kapsar.
• Eğitim sonunda “Erickson International NLP Practitioner” sertifikası verilir. Bu programda edindiği bilgileri kişi sadece kendi üzerinde uygulayabilir, ikinci kişilere uygulayamaz. (Eğitime katılan profesyonel koçlar için bazı teknikler, koçluk süreçlerinde de uygulanabilir. )
• Kişiye, NLP’nin ne olup olmadığını, beyin sistemlerinden hareketle bütünsel bir yaklaşımla, insanın sisteminin nasıl oluştuğunu, herkesin kendi sistemine yönelik iç dengesi ve uyumunu kurup oluşturabilmeyi, dolayısıyla güçlü bir “iç görü” farkındalığı sağlar. Bunun yanı sıra, “nasıl kendimde bir şeyleri istediğim yönde yönetebilirim?” sorusuna yönelik farkındalık oluşturur.
• Kişiye, geçmişten bugüne farkında olmadan veya olarak biriktirdiği ve bir türlü değiştiremediği birçok davranış ve yaklaşımını değiştirebilme potansiyelini kazandırır. Bir anlamda kendi arabasında şoför koltuğuna geçerek, farkındalıkla, bilerek, isteyerek ve gitmek istediği yolu belirleyerek arabasını kullanmasını sağlar.
Bu eğitimle kişi, yaşamında kendi istediği şekilde kullanabileceği bilgi, araç ve yöntemleri öğrenmiş