NLP Nedir?

NLP “Neuro Linguistic Programing”, insanın beş temel duyusuyla dış dünyadan algıladığı her şeyi çocukluğundan itibaren kendi sisteminde nasıl kodlayıp, biriktirdiğine ve bu verileri sisteminin nasıl kullandığına ilişkin yapıyı araştırır ve çözümler. İnsanın kendi sisteminin işleyişinin nasıl olduğunu beyin yapısı ve beyindeki tüm algı sistemlerinden hareketle fark etmesini sağlayan, bu sistemi bundan böyle, farkındalıkla nasıl kullanabileceğini ve geçmişten bugüne kendinde değiştirmek ve dönüştürmek istediği şeyleri nasıl dönüştüreceğini araştıran ve aydınlatan bir bilim ve sanattır.

NLP PRACTITIONER SERTİFİKA PROGRAMI “DEĞİŞİM VE UYGULAMA ATÖLYESİ”;
(40 Core Competencies)

NLP “Neoro Linguistic Programing” Practitioner, Erickson Coaching International tarafından sertifikalandırılmış, aynı zamanda ICF “Uluslararası Koçluk Federasyonu” onaylı bir programdır. 8 tam günlük bir süreci kapsar.

Dr. Zerrin Başer, MCC tarafından sunulmaktadır.

Program sonunda “Erickson International NLP Practitioner” sertifikası verilir. Bu programda edindiği bilgileri kişi sadece kendi üzerinde uygulayabilir, ikinci kişilere uygulayamaz. (Profesyonel koçlar için bazı teknikler, koçluk süreçlerinde de uygulanabilir. )

Kişiye, NLP’nin ne olup olmadığını, beyin sistemlerinden hareketle bütünsel bir yaklaşımla, insanın sisteminin nasıl oluştuğunu, herkesin kendi sistemine yönelik iç dengesi ve uyumunu kurup oluşturabilmeyi, dolayısıyla güçlü bir “iç görü” farkındalığı sağlar. Bunun yanı sıra, “nasıl kendimde bir şeyleri istediğim yönde yönetebilirim?” sorusuna yönelik farkındalık oluşturur.

Kişiye, geçmişten bugüne farkında olmadan veya olarak biriktirdiği ve bir türlü değiştiremediği birçok davranış ve yaklaşımını değiştirebilme potansiyelini kazandırır. Bir anlamda kendi arabasında şoför koltuğuna geçerek, farkındalıkla, bilerek, isteyerek ve gitmek istediği yolu belirleyerek arabasını kullanmasını sağlar.

Bu programla kişi, yaşamında kendi istediği şekilde kullanabileceği bilgi, araç ve yöntemleri öğrenmiş ve içselleştirmiş olur.

NLP MASTER PRACTITIONER – ” İLERİ DÜZEY – UZMAN UYGULAYICI PROGRAMI”

NLP’nin, strateji aydınlatma, modelleme, ikna dil kalıpları, gibi ileri düzey NLP konularını öğrenmek ve NLP’yi profesyonel anlamda uygulamak isteyenlere yönelik 9 tam günlük e programdır. Bu programa NLP Practitioner eğitimini almış olan ve eğitim öncesi yapılan yazılı sınav sonrası onaylanmış kişiler katılabilir.
9 tam günlük program ve eğitim sırasında ve sonrasında gerekli süreçleri tamamlamış ve onaylanmış kişilere, “NLP Master Practitioner – Uzman Uygulayıcı” sertifikası verilir.
NLP sürecini tamamlamış olmak, kişiye bu alanda eğitmenlik yapma yetkisi vermez.