TASC Programı

KOÇLUĞUN SANATI ve BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

(ICF) International Coach Federation – “Uluslararası Koçluk Federasyonu” akredite 128 saatlik bir sertifika programıdır. 4’er tam günden oluşan 4 temel modülden oluşur.

 • Eğitim süreci ortalama 6 – 8 ayda tamamlanır.
 • Eğitim süreci boyunca katılımcılardan eğitime düzenli katılım beklenir.
 • Katılımcılar belirtilen sayı ve aralıklarla düzenli pratik çalışmalar yaparlar.
 • Eğitim sırasında ve aralarında koçluk pratiklerinde yetkili Erickson eğitmenleri, mentörler, süpervizörlerden oluşan uzman bir ekip tarafından süpervizyon desteği verilir.
 • Bu eğitim boyunca teorik bilginin katılımcıya aktarımının yanı sıra, bilgilerin pratik anlamda uygulamaya geçmesi ve kişinin koçluk konusunda yetkinlik kazanmasını sağlayacak pek çok araç, yöntem ve yaklaşım da kullanılır.
 • Eğitimin son modülü, pratik ve teorik değerlendirmenin olduğu tamamlama modülüdür. 4. Modül sonundaki teorik ve pratik değerlendirmeleri tamamlayan katılımcılar, Profesyonel Koçluk Sertifikasyon sürecine dahil olabilirler.

KOÇLUK EĞİTİMİNE KİMLER KATILABİLİR?

 • Koçluğu profesyonel meslek olarak edinmek isteyenler,
 • Kendini geliştirmek isteyenler,
 • Kurumsal dünyada kendi işinde bu yaklaşımı bir bakış açısı olarak kullanmak isteyenler,
 • Kurum içinde işinin bir parçası olarak koçluk yapmak isteyenler,
 • Liderlik vasıflarını geliştirmek ve yönetsel bir yaklaşım olarak koçluğu kullanmak isteyenler,
 • Yeni nesil çocukları ve öğrencileri ile iletişimini güçlendirmek isteyen ebeveynler ve öğretmenler,
 • Bu alana ilgi duyan ve dileyen herkes katılabilir.

KOÇLUK EĞİTİMİNE KATILIMIN ÖN KOŞULLARI NELERDİR?

Koçluk eğitimine katılımın ve profesyonel koç olmanın temel ön koşulları yoktur. Ancak bununla birlikte “Profesyonel Koç” olma sürecini önemli ölçüde destekleyecek kriterlerden bazıları şunlardır;

Kişinin kendini daha önce başka programlarla geliştirmiş olmasının koçluk mesleğini edinme ve gelişim sürecinde önemi ve katkısı vardır.
Örneğin, üniversite eğitimi almış, iş yaşamında belli bir süre deneyim sahibi olmuş olmanın getirdiği bakış açısı, deneyim ve birikim, profesyonel koçluk eğitimi ve koçluk alanındaki mesleki gelişim sürecine de önemli artılarla katkı sağlayacaktır.

Bununla birlikte, İngilizce başta olmak üzere yabancı dil biliyor olmak, bu alanda dünya genelindeki yabancı kaynakları, uluslararası çalışmaları, uluslararası kongreleri takip edebilmeyi sağlayan, dolayısıyla koçun profesyonel gelişimine katkı sağlayacak bir diğer kriterdir.

Dünya’da ve Türkiye’de koçluk eğitimi sürecindeki pratiklerin, profesyonel koçlukların bir kısmı internette online ortamlarda gerçekleşmektedir. Yine birçok uluslararası konferans, eğitim, çalıştaylar ve bilgi paylaşımları da online ortamlara taşınmaktadır. Bu nedenle, kişinin teknoloji ve internet alanındaki yetkinliklerinin gelişimi, koçluk eğitim ve meslek alanındaki gelişimini önemli ölçüde destekleyecektir.

EĞİTMENLER
Detaylı bilgi için tıklayınız

PROFESYONEL KOÇLUK SERTİFİKASYON SÜRECİ
Detaylı bilgi için tıklayınız

MODÜL-V / ICF – ACTP AKREDİTASYONU
Detaylı bilgi için tıklayınız