Aşama -II : ECI Professional Coach Certificate

Aşama -II : ECI Professional Coach Certificate

ECI Profesyonel Koçluk Sertifikası

Öncelikle bu sertifikasyon için Aşama – I’i tamamlamış olmak gerekir.

  1. Koç adayı, üç ayrı yapılandırılmış koçluk görüşmesi ses kaydını (her biri 30 dk lık en az 2 farklı müşteri ile yapılan) hazırlar ve Denge Merkezi’ne iletir.
  2. 25 saat (en az 8 faklı kişi ile) yapılandırılmış koçluk görüşmesi yaptığını belgeler.
  3. Koçlukla ilgili kendi bakış açısı, gözlem ve deneyimini içeren bir makale veya bir koçluk kitabına görüş ve/veya özet yazar.

Yukarıda sözü edilenler tamamlandığında ve yapılandırılmış koçluk görüşmeleri onaylandığında kişi, Erickson College International Professional Coach Certificate – ECI Profesyonel Koçluk Sertifikası – almaya hak kazanır.