Aşama – III : ACTP Sertifikasyonu

Aşama – III : ACTP Sertifikasyonu

ACTP Sertifikasyonu (Accredited Certified Training Program)

Erickson College International bir çok başka koçluk okulunDan farklı olarak ICF ( Uluslararası Koçluk Federasyonu ) sertifikasyon süreci için gerekli olan ACTP (Accredited Certified Training Program) sertfikasını vermek üzere ICF tarafından akredite bir okuldur.

  1. ACTP sertifikası süreci için Modül- V’I tamamlamak gerekir. Bu program tele-modüldür, kişilerin telefonla koçluk becerilenin gelişimini de destekler. Bu modül;
  2. Altı kez mentor koçluk seansı sunar. Her bir seans koçun önceden bir müşterisi ile yaptığı yarım saatlik bir koçluk görüşmesini mentor koç ile birlikte dinlemek, değerlendirmek ve geri bildirim almaktan oluşur.
  3. ICF tarafından tanımlanan 12 temel koçluk yetileri ve düzeyleri kapsamında koçlarda bu düzeylerin temel bilgileri, uygulamaları ve düzeylerini arttırmaya yönelik bilgi paylaşımı ve vaka tartışma süreçlerini kapsayan 12 saatlik programdır.
  4. Bu süreçleri tamamlayan koç ICF kriterleri çerçevesinde 2 mentör koçun bulunduğu bir ortamda “sözlü sınav” olarak kabul edilen “koçluk görüşmesini” gerçekleştirir. Bu aşamada koçun ICF kriterleri ACC – Associate Certified Coach düzeyinde koçluk becerileri sergilemesi istenir.
  5. Sözlü sınav hakkı Modül-V kapsamında 3 kez tanınır. Toplam Modül-V süresi 1 takvim yılını aşamaz.

Başarı ile bu süreci tamamlayan koç Erickson Coaching International tarafından ACTP sertifikası almaya hak kazanır.