Dil Öğrenimi ve Eğitimi Stratejileri

Dil Öğrenimi ve Eğitimi Stratejileri

Bu Eğitim, YABANCI DİL EĞİTİMCİLERİ ve bir dili hızlı ve iyi derecede öğrenmek isteyenler için hazırlanmıştır.

Bu eğitimde;
? Bir dili öğrenme (sisteme kayıt),
? Öğenilen bilgiyi saklama (sistemde tutma),
? Bilgiyi gerektiğinde kullanma (hatırlama) ve
? Kolayca kalıcı, konuşabilir hale getirme stratejileri öğretilmektedir.

Eğitim içeriği;
? Dil öğrenmenin fizyolojisi
? Dil öğrenmek için gereken beceriler
? Hızlı öğrenme süreçleri
? Hızlandırılmış öğrenme pratikleri
? Dil öğrenmede etkililiği arttırma yolları
? Dil modelinin yapısı
? Görsel ve işitsel stratejiler
? Zihinsel tablolama sistemi
? “flashcard” sistemi
? Etkili konuşmaya başlama stratejileri
? Hızlı dil öğrenme- konuşma modeli geliştirme
? Dil öğretmede stratejik planlama