KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL MODÜL 1C

KOÇLUĞUN SANATI VE BİLİMİ SERTİFİKA PROGRAMI İSTANBUL MODÜL 1C

MODÜL – I : “Motivasyon Yaratma”
22-25 Şubat 2016 09:30 – 17:00
Eğitmen: Serra Çınar, PCC
Eğitim yeri: Denge Merkezi İstanbul
Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4′er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, EricksonCoaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)