Koçluk eğitimi almak için ilgili konularda eğitim almış olmam gerekir mi?

Koçluk eğitimi almak için ilgili konularda eğitim almış olmam gerekir mi?

Hayır, gerekmez.

Bu programa katılmak için herhangi bir eğitim ya da meslek ön koşulu yoktur. Eğitim programı süresince ve sonrasında destekleyici eğitim programlarına katılmak olasıdır.