Narınç Ataman

Narınç Ataman

TED Ankara Koleji ve Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu. Sağlık Bakanlığı Sıtma Eradikasyon Genel Müdürlüğü ve Dünya Sağlık Teşkilatında eğitim şube müdürü olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi ATAUM AB Temel Eğitim ve Uluslararası İlişkiler uzmanlık sertifikası ve AÜ Kadın Çalışmalarında Yüksek lisans diploması aldı. Kültür ve Devlet Bakanlıklarında danışmanlık, Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, TBMM Kadının Statüsü Araştırma Komisyonu Raportörlüğü yaptı. Avrupa Konseyi ve BM Eşitlik Komisyonlarında resmi temsilci olarak yer aldı. Ailenin korunmasına ilişkin 4320 sayılı yasanın mimarlarındandır. 1999-2004 arasında TRT’de “Aynanın İki Yüzü” ve “Sesimi Duy” programlarına proje tasarımcısı, sunucu ve danışman olarak katkıda bulundu. 1980’lerden bu yana demokrasi ve eşitlik alanında sivil toplum çalışmalarını sürdürmektedir.

STK’lar için savunuculuk ve kampanya teknikleri, eem&pcm eğitim merkezi bünyesinde etkili dinleme ve iletişim becerileri, başarılı geri bildirim, beden dili, söz sanatı, diksiyon, kişisel gelişim konularında eğitimler verdi.
Denge Merkezi bünyesinde NLP uzman uygulayıcısı ve profesyonel koç olarak bireylere ve kurumlara hizmet vermektedir.

Denge Merkezi Eğitim Danışmanlık