NLP – Neuro Linguistic Programing

NLP – Neuro Linguistic Programing

Yeni gelişen teknoloji ve bilimin ışığında insan beynini ve insanı inceler.

Beynimizi çocukluğumuzdan başlayarak nasıl programladığımızı, dış dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl iletişim kurduğumuzu ve tüm bunları nasıl değiştirebileceğimizi inceleyen alandır.

NLP, bir davranış biçimidir, bir yöntemdir, bir teknolojidir.

Mükemmelliğin bilim ve sanatıdır. İnsan mükemmelliğini inceler.
Kişisel olarak zenginleşmeyi, kişiler arasında ve iş yaşamında gerçek iletişimi kurabilmeyi sağlar.

Davranış değişikliği yapabilmeyi, sorunları yaratan nedenleri fark ederek kalıcı çözümler üretmeyi sağlar.

Neuro- Nörolojimiz, sinir sistemimiz ve beş temel duyumuz ile bilgiyi alışımızı, sinir sistemimizde aldığımız bu verileri kullanılabilir bilgiye dönüştürme sürecini kapsar.

Linguistic- Dili, sözel ve sözel olmayan dili kendimizle ve diğer insanlarla iletişimde nasıl kullandığımızı, beş temel duyu ile dış dünyadan aldığımız verileri iletişim sürecinde kelime ve kavramlara nasıl dönüştürdüğümüzü inceler. Kelimelerin sihirli gücünü anlatır.

Programing- Tıpkı bir bilgisayarı istediğimiz biçimde programlayabileceğimiz gibi beş duyumuzu kullanarak istediğimiz davranışlarımızı değiştirmek, yok etmek veya yenilerini kazanmak üzere kendimizi de programlayabileceğimizi anlatır.

1) Değişim ve Uygulama Atölyesi

NLP Practitioner Eğitimi

NLP konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak, kendini tanımak ve iletişimlerini güçlendirmek isteyenlere yönelik 8 tam günlük bir eğitimdir.


2) NLP ileri düzey eğitiMi

NLP Master Practitioner Eğitimi

NLP’nin ileri düzey bilgilerini, strateji aydınlatma, modelleme, trans fenomenleri, ikna dil kalıpları, gibi konuları öğrenmek isteyenlere yönelik 10 tam günlük eğitim programıdır.