ERICKSON PROFESYONEL KOÇLUK SERTİFİKASYON SÜRECİ

ERICKSON PROFESYONEL KOÇLUK SERTİFİKASYON SÜRECİ

4. Modül sonu itibariyle 6 ay içinde tamamlanabilir. 6 ayı geçen durumlarda, tüm eğitim sürecinin tekrar edilmesi gerekir.
Sertifikasyon süreci gereklerini tamamlayan ve yetkili eğitmenden onay alan katılımcılara ICF onaylı “Erickson Profesyonel Koç Sertifikası” verilir.

Sertifikasyon sürecinde tamamlanması ve onaylanması gereken çalışmalar;

  • En az 8 farklı kişi ile en az 25 saat koçluk yapıldığını gösteren bir liste,
  • En az 3-4 sayfalık, koçun koçluğa bakış açısını ve yorumunu ifade edeceği bir makale çalışması (Koçluk yaklaşımı ile bir kitap özeti, mesleki alanda koçluk yaklaşımı ile yorum getirmek gibi…)
  • En az 2 farklı kişi ile yapılmış 30’ar dakikalık 3 adet koçluk görüşme ses kaydının Erickson Türkiye’ye iletilmiş ve onaylanması gerekmektedir.