TASC MODUL-I (a) Koçluğun Sanatı ve Bilimi / Ankara

TASC MODUL-I (a) Koçluğun Sanatı ve Bilimi / Ankara

Çözüm Odaklı Koçluk Eğitimi
4’er tam günlük, 4 modül eğitim ve sertifikasyon sürecinden oluşmaktadır.
Sertifika programını tamamlayan katılımcılar, Erickson Coaching International onaylı ve
ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) akredite Profesyonel Koçluk Sertifikasına sahip olabilir. (ACTP)

MODÜL – I: “Motivasyon Yaratma”
24-27 Ekim 2015 / 09:30 – 17:00

Eğitmen: Dr. Zerrin Başer,PCC
Eğitim yeri: Denge Merkezi Ankara